Greek Property Promotion

Archive for June, 2013

«Άρθρο 36Α Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα»

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει θεώρηση εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α ́167) όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α ́180). Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομεριστικών μισθώσεων και των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. 

 2. Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005, μέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που ανανεώνεται ή /και λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. 

 3. Οι κατά τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. 

 4. Το κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα διαμονής δεν συνυπολογίζεται για τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.»

Image

Maisonette at Korinthia, Loutraki – Perachora , Peloponnese

wp6

Image

Maisonette 250 s.q.m In Vouliagmneni , Athens

wp5

Image

6 Bedroom Luxury Holiday Villa in Chania , Crete.

wp4

Image

Neoclassic Building since 1876, in St.Nikolas at Hermoupolis , Syros

wp3

Image

Ancient Korinthos : Luxury Villa

wp2

Image

Chalet At Kalavrita , Achaia

wp

Κύμα συνταξιούχων ζητεί παραθεριστικά

RE+D Magazine
14-06-2013, 14:34
Η παραχείμαση αναπτύσσεται σαν μια ιδιαίτερη τουριστική δραστηριότητα σε περιοχές με ήπιο κλίμα, καλές δημόσιες υποδομές και πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών. Το 7,3% των ενήλικων κατοίκων της ΕΕ-27, δηλώνουν πως επιθυμούν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Αυτή την τάση καταγράφει μελέτη του ΙΤΕΠ που επεξεργάστηκε τις προτιμήσεις των ευρωπαίων πολιτών. «Αν συνδυαστεί με τις επιθυμίες που εκφράζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, σχετικά με την απόκτηση κάποιου νέου ακινήτου μετά τη συνταξιοδότηση, εκτιμάται ότι την προσεχή εικοσαετία θα εκδηλωθεί ζήτηση για 2,7 εκατ. παραθεριστικές κατοικίες στον ευρωπαϊκό νότο».

Η μελέτη
Σε καίριας σημασίας παράγοντα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου δύναται να εξελιχθεί ο Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας για την Ελλάδα. Η τάση αυτή είναι διεθνής και ο τουρισμός τρίτης ηλικίας αναμένεται το 2030 να αποτελεί το 24% της συνολικής τουριστικής αγοράς. Σε σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) επισημαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι (55 ετών και άνω) ενδιαφέρονται λιγότερο για πραγματοποίηση διακοπών με σκοπό τα μπάνια και την ηλιοθεραπεία.

Για πολιτιστικούς σκοπούς ταξιδεύουν συχνότερα οι Αυστριακοί (26%), οι Ολλανδοί (22%), οι Βέλγοι (22%) και οι Γερμανοί 21%. Στη μελέτη τονίζεται ότι τα άτομα άνω των 55 ετών ταξιδεύουν συχνότερα από τις άλλες ηλικιακές ομάδες για πολιτιστικούς και θρησκευτικούς λόγους (18% έναντι 11%-13% για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες). Στην έρευνα του ΙΤΕΠ τονίζεται επίσης ότι ο τουρισμός παραχείμασης πρέπει να αναπτυχθεί πρωτίστως σε παραθαλάσσια αστικά κέντρα που διαθέτουν πληθώρα πολιτιστικών αξιοθέατων και κατά συνέπεια μπορούν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των ατόμων της τρίτης ηλικίας κατά το χρόνο της παραχείμασής τους.

Τρίτη ηλικία
Ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Γιώργος Τσακίρης αναφερόμενος στη μελέτη του ΙΤΕΠ ανάπτυξε τις προοπτικές του Τουρισμού 3ης Ηλικίας, ωστόσο καυτηρίασε τους όρους και τον τρόπο που σπίτια και βίλες ενοικιάζονται σε αλλοδαπούς για τη διαμονή τους στην Ελλάδα. Όπως καταγράφεται στη μελέτη εκατοντάδες χιλιάδες ηλικιωμένοι επιδιώκουν να αποκτήσουν μια παραθεριστική κατοικία συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της σεζόν.

Επίσης κατά την έρευνα του Ινστιτούτου διαπιστώνεται ότι το 34,6% των ελληνικών ξενοδοχείων, είναι διατεθειμένο να προσφέρει ειδικά πακέτα τιμών σε ηλικιωμένους κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης.

Όμως, μόνο το 9,5% φροντίζει να εντάξει στα πακέτα υπηρεσιών που προσφέρει πρόσθετες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τους ηλικιωμένους, όπως χοροεσπερίδες, βραδιές παραδοσιακής κουζίνας ή άλλες δημιουργικές ασχολίες. Καταλήγοντας η μελέτη υποστηρίζει ότι από σήμερα και για τα επόμενα 20- 30 έτη θα υπάρξει μία αφύσικη αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων ανάμεσα στους πληθυσμούς των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Μετά το 2050 η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί.

Προτάσεις
Στα συμπεράσματα της μελέτης του ΙΤΕΠ δίδονται προτάσεις προς την πολιτεία για την προσέγγιση της εν λόγω ηλικιακής ομάδας τουριστών.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων προτείνεται: να υπάρξουν στοχευμένες ενέργειες προσέλκυσης ηλικιωμένων, να δοθεί έμφαση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (προσβάσιμες υποδομές, βελτίωση προσβασιμότητας τουριστικών εγκαταστάσεων), να αναδειχθεί η μεσογειακή κουζίνα που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, η δημιουργία ισχυρών μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων (η πιο ευπαθής ομάδα οι τουρίστες τρίτης ηλικίας), η συνδιαφήμιση με τους μεγάλους Τουριστικούς Οργανισμούς, να πραγματοποιούνται εγκαίρως οι διαφημιστικές ενέργειες, να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, να υπάρχουν εκπτωτικά προγράμματα για ηλικιωμένους, να παρέχονται ανταγωνιστικές τιμές με συμπίεση του κόστους, να πραγματοποιείται προβολή θεματικών μορφών τουρισμού, η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των πολιτιστικών αξιοθέατων, μέτρων για την προσέλκυση τουριστών μακράς παραμονής ή παραχείμασης και η εφαρμογή μέτρων για βελτίωση των υγειονομικών υποδομών. Επίσης χρειάζεται οι παραλίες να είναι πιο προσβάσιμες, να υπάρξουν μέτρα βελτίωσης των συγκοινωνιακών υποδομών, να υπάρχει καλύτερος φωτισμός τα βράδια και να δοθεί έμφαση σε θέματα ασφάλειας.

Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού
Οι φορείς που έχουν επιφορτιστεί με τη χάραξη της ελληνικής τουριστικής πολιτικής θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην προσπάθεια δημιουργίας μιας χώρας που θεωρείται φιλική προς τους ηλικιωμένους ή θα λάβουν μέτρα προβολής και ανάπτυξης ορισμένων ειδικών μορφών τουρισμού που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Οι κρουαζιέρες
Η κρουαζιέρα είναι ένας από τους πιο απολαυστικούς και ξεκούραστους τρόπους ταξιδιού για άτομα άνω των 50 ετών. Η χώρα μας εμφανίζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Διαθέτει εκτεταμένη ακτογραμμή και μεγάλη πυκνότητα νησιωτικών προορισμών που εμφανίζουν μοναδική ποικιλία σε τοπία και αξιοθέατα. Εντούτοις, υστερεί στην ποιότητα των υποδομών έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Greece set a new record…

Confirming all forecasts for new record tourists, compared with the same period last year, increasing attendance of foreigners in our country reached 20% for the month of May at five regional airports.
In particular, arrivals at airports Zakynthos, Chania, Heraklion, Corfu and Rhodes reached 800,618, from 664,372 in May 2012.

According to the daily, common component in all airports is the large increase up to 230% in the number of arrivals from Russia. It is worth noting that the first elements of the Greek consulate in Moscow show an increase in the number of visas for the first five months of over 66% compared to the same period last year.